Παρουσίαση για την ιδιωτικότητα στη Νεφουπολογιστική

Μαυρίδης Δ. Κλαυδιανός Γ. Ραυτόπουλος Χ. Αλεστάς Β. Κατσιάνος Ε. Φούγιας Β. Γεωργίου Μ.

cloudPresentationV4-compressed